کارنامه شگفت‌انگیز

۹۷۸۹۶۴۰۹۰۴۴۱۱، ۶۰ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
موسسه بوستان کتاب
مریم حقی
محمد پیریایی