کارلوس کاستاندا و مسئله سلوک

۹۷۸۶۰۰۶۲۸۹۰۸۳، ۶۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، جیبی
بررسی ویژگی‌ها و بیان اصول و مبانی عرفان مطرح‌شده از سوی «کارلوس کاستاندا» به عنوان یکی از «عرفان‌های نوظهور» است. عرفان ساحری، جادوگری، آیین «شمنیسم»، ناوالیسم، درمان‌گری، عرفان عقاب و... از جمله نام‌های عرفانی است که کاس...
عصر آگاهی
محمدحسین کیانی