هه‌وای به‌رز کوه‌سان

۹۷۸۶۰۰۹۱۷۴۶۹۰، ۱۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
زانا
ایرج خالصی