هندبوک قوانین و مقررات مواد مخدر

همراه با سیاستهای کلی نظام، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه، اسناد و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، سایر قوا

۹۷۸۹۶۴۲۶۶۱۴۶۶، ۲۵۶ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، جیبی
خرسندی
علی‌اکبر باصری