هدیه به مادربزرگ

۹۷۸۹۶۴۰۴۶۷۷۷۰، ۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، خشتی
کتاب مصوّر حاضر، حاوی داستانی اجتماعی و مذهبی، برای مخاطبان گروه سنیب است. در داستان آمده است: مرضیه، علی و زهرا دوست دارند به مادربزرگشان که بی‌سواد است، در یادگیری قرآن کمک کنند. طبق قرار هر روز یکی از آنها به خانة مادرب...
مرضیه صادق‌قمبوانی
مرضیه صادق‌قمبوانی