هدیه به مادربزرگ

خلاصه

کتاب مصوّر حاضر، حاوی داستانی اجتماعی و مذهبی، برای مخاطبان گروه سنیب است. در داستان آمده است: مرضیه، علی و زهرا دوست دارند به مادربزرگشان که بی‌سواد است، در یادگیری قرآن کمک کنند. طبق قرار هر روز یکی از آنها به خانة مادربزرگ می‌روند و کم کم به او سواد و قرآن می‌آموزند. یک روز مرضیه برای خرید بیرون می‌رود و چشمش به سی‌دی‌های آموزش قرآن می‌افتد و آنها را می‌خرد. مادربزرگ با نوه‌هایش به این سی‌دی‌ها گوش می‌دهد تا قرآن را صحیح بخواند.

پدیدآورندگان

مرضیه صادق‌قمبوانی

نویسندگان

مرضیه صادق‌قمبوانی

ناشر ها

نشر مرضیه صادق‌قمبوانی

مرضیه صادق‌قمبوانی