نیم‌نگاهی به خود خدایی شیطان‌گرایان

خلاصه

بررسی و نقد عقاید شیطان‌پرستان به عنوان یکی از «فرقه‌های نوظهور» است. نگارنده معتقد است که همه جملات و فصول کتاب‌ها و شعارهای شیطانی، صرف‌نظر از نام نویسنده و گوینده، القای اندیشه خودخدایی انسان عصر حاضر است. از نظر رهبران این آیین شیطانی، هر کدام از انسان‌ها بالقوه خدا هستند و با انجام یک سری امور شیطانی خدا می‌گردند. وی معتقد است که در شیطان‌پرستی همه چیز به هوس‌طلبی و لذت‌خواهی انسان ختم می‌شود. از دیدگاه مولف، عواملی همچون موسیقی متال، نمادسازی وسیع و ترویج آن در حوزه فرهنگ عمومی، از اصلی‌ترین عوامل رشد این آیین می‌باشند. وی علاوه بر معرفی برخی از این نمادها، کتاب مقدس این فرقه را نیز معرفی نموده و سینمای هالیوود را به عنوان موثرترین ابزار و پیامبر این گروه دانسته است.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی