نیم‌نگاهی به خود خدایی شیطان‌گرایان

۹۷۸۶۰۰۶۲۸۹۱۸۲، ۸۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، جیبی
بررسی و نقد عقاید شیطان‌پرستان به عنوان یکی از «فرقه‌های نوظهور» است. نگارنده معتقد است که همه جملات و فصول کتاب‌ها و شعارهای شیطانی، صرف‌نظر از نام نویسنده و گوینده، القای اندیشه خودخدایی انسان عصر حاضر است. از نظر رهبران...
عصر آگاهی
حمزه شریفی‌دوست