نیم‌ نگاهی به معنویت وین دایر

خلاصه

بررسی و نقد نظریه «عرفان وین‌دایر» به عنوان یکی از «عرفان‌های نوظهور» است. خدامحوری و تاکید بر هدفمندی خلقت از جمله محاسن این عرفان برشمرده شده و فضایل اخلاقی گوناگونی مانند شکرگزاری، قناعت و ساده‌زیستی و مخالفت با آزادی جنسی، از جمله فضایل اخلاقی نهفته در نظریه عرفانی وین دایر است. وی در این تئوری، ایده‌هایی را نیز به عنوان محور معرفی نموده که برخی از آن‌ها عبارتند از: وحدت وجود و منبع اعجازبودن ذهن. با این وجود نگارنده معتقد است که این عرفان هم در ادامه همان معنویت‌های دین‌ستیز امروزی بوده و نه‌تنها یک اندیشه منسجم و برخوردار از جهان‌بینی منطقی می‌باشد بلکه ترکیبی از نظریات دانشمندان معنویت‌گرا است. آثار و تالیفات وی بیش از آن‌که محتوایی عارفانه و معنوی داشته باشد، از ماهیتی روان‌شناسانه برخوردار بوده و به جای عبادت‌های معمول ادیان الهی، مدیتیشن به عنوان عبادت معرفی شده است.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی