نیم‌ نگاهی به معنویت اشو

خلاصه

در این نوشتار سعی شده است، معنویت و عرفانی را که باگوان راجنیش مشهور به «اشو» ارایه کرده است مطرح و اعتقادات و افکار وی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. نویسنده ابتدا به گوشه‌هایی از زندگانی اشو و چگونگی شهرت یافتن او اشاره کرده و الهام گرفتن او از آیین بودا، تنتره و یوگا و تلفیق افکار خویش به نام آیین اشو را مورد بحث و بررسی قرار داده و دیدگاه‌های وی در مورد معنویت، خانواده، ازدواج، مسایل جنسی، شادی، خدا، دین، بهشت، جهنم و مراقبه را نقد کرده است. نگارنده به تناقض‌های گفتار اشو در مورد خدا و حمله کردن وی به ازدواج و تشکیل نهاد خانواده ایراد گرفته و دیدگاه‌های وی در مورد رسیدن کمال و شاد زیستن و لذت بردن از زندگی را نیز مورد خدشه قرار داده و از تناقض‌گویی در حرف‌های او تکلیف اشو، آیین او و طرفداران وی را مشخص کرده است.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی