نیم‌ نگاهی به فرضیه جذب (راز)

خلاصه

در این نوشتار سعی شده است، ضمن بررسی مبانی روانشناختی، فیزیکی و فلسفه تئوری راز یا همان «فریضه جذب» معایب و محاسن این فریضه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ارکان این نظر تجزیه و تحلیل شود. از نظر نویسنده اینکه مدعیان نیروی جذب می‌گویند که ذهن انسان می‌تواند بر حوادث و حقایق بیرون از بدن انسان تاثیرگذار باشد و وقایع بیرون را به دلخواه خویش تغییر جهت داده و بر اساس خواسته‌های ذهن و درون افراد منحرف کند قابل پذیرش از لحاظ قوانین فلسفی نیست و رویاها و خیالات انسان قدرت چنین کاری را ندارند و مروجین این فرضیه در صدد اغوای مخاطبان خویش هستند و تا کنون توانسته‌اند افراد زیادی را از لحاظ خانوادگی، اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی سرخورده کنند.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی