نیم‌ نگاهی به عرفان سرخ‌پوستی

۹۷۸۶۰۰۶۲۸۹۱۶۸، ۵۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، جیبی
در این نوشتار یکی از عرفان‌های نوظهور که به تازگی به کشور ایران هم راه یافته و طرفدارانی نیز پیدا کرده است موسوم به «عرفان سرخ‌پوستی» مورد شناسایی و نقد قرار گرفته است. نویسنده ابتدا به معرفی بنیانگذار این آیین به نام کارل...
عصر آگاهی
حمزه شریفی‌دوست