نگاهی کلی به عرفان‌های نوظهور

۹۷۸۶۰۰۶۲۸۹۱۵۱، ۶۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، جیبی
تبیین اصول کلی و ماهیت عام در فرقه‌های نوپدید دینی است. «عرفان‌های نوظهور» یا «جنبش‌های نوپدید دینی»، نخستین‌بار بر جریاناتی اطلاق گردید که پس از جنگ ویتنام و در پی جنبش‌های دانشجویی سال 1968 شکل گرفت و اصطلاحاتی مانند ادی...
عصر آگاهی
حمزه شریفی‌دوست