نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور

۹۷۸۹۶۴۲۸۴۱۶۸۴، ۲۱۴ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
محمدعلی روح‌الهی