نقد و بررسی شیطان‌پرستی

۹۷۸۶۰۰۶۲۸۹۲۲۹، ۸۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، جیبی
نقد و بررسی فرقه «شیطان‌پرستی» به عنوان یکی از «فرقه‌های نوظهور» است. نگارنده ضمن بررسی سابقه تاریخی شیطان‌پرستی، آغاز شیوه مدرن آن‌را از نیمه قرن شانزدهم به بعد دانسته و تفاوت آن‌را با نسخه قرون‌وسطایی‌اش در انتقال آن از ...
عصر آگاهی
حمیدرضا مظاهری‌سیف