نقد و بررسی شیطان‌پرستی

خلاصه

نقد و بررسی فرقه «شیطان‌پرستی» به عنوان یکی از «فرقه‌های نوظهور» است. نگارنده ضمن بررسی سابقه تاریخی شیطان‌پرستی، آغاز شیوه مدرن آن‌را از نیمه قرن شانزدهم به بعد دانسته و تفاوت آن‌را با نسخه قرون‌وسطایی‌اش در انتقال آن از میان رعیت به درون پادشاهان می‌داند. امروزه دو جریان اصلی شیطان‌پرستی در جهان رواج دارد گرایش لاوایی که با چهره شاخص آنتوان ساندورلاوی شناخته می‌شود و دیگری با چهره مایکل آکینو و معبد ست. قدرت و جادو، آزادی، دانشی که شیطان معلم آن است، عزت شیطانی، مرزشکنی و خلاقیت و لذت از جمله ایدئولوژی‌های این گروه به‌شمار می‌آید. از دیدگاه نگارنده، عواملی همچون فطرت ناکام، موسیقی متال، نمادسازی وسیع و ترویج آن در حوزه فرهنگ عمومی، میل به اعتراض و هیجان از جذابیت‌های عمده و علت گرایش جوانان به این فرقه می‌باشند.

پدیدآورندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

نویسندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی