نقد و بررسی تئوری راز

خلاصه

بررسی ماهیت و میزان صحت «قانون جذب» یا «تئوری راز» است. قانون جذب به طور کلی به این معناست که انسان با اندیشه و اراده خود می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد. نگارنده تاثیر افکار در روان و درون هر فرد را یکی از مصادیق درست قانون جذب می‌داند؛ اما ادعایی که در مورد این قانون قابل توجه است تاثیری است که از این طریق در جهان آفرینش و پدیده‌های آن حاصل می‌گردد. مولف، اثبات‌ناپذیری، ابطال‌ناپذیری و کام‌یابی منهای اخلاق را از جمله معایب این نظریه به‌شمار آورده و معتقد است که تنها خاصیت این قانون و راز فاش‌شده آن، غرق نمودن مردم در رویاهای موهوم خودشان است و به‌طور کلی هیچ دلیل علمی برای اثبات این تئوری وجود ندارد.

پدیدآورندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

نویسندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی