نقد معنوی دالایی لاما

خلاصه

در این نوشتار سعی شده است مبانی فکری تنزین گیاتسو مشهور به «دالایی لاما» یکی از رهبران مذهبی فعلی در منطقه تبت در چین که ریشه در افکار و عقاید آیین بودیسم دارد و تحت عنوان آیین لامائیسم تبلیغ می‌شود، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و مبانی فکری وی در مورد شادمانگی و پذیرش رنج خدشه شود. نویسنده اصول فکری دالایی لاما در مورد شادی و تلاش برای کسب آن با تحمل رنج و دیدگاه‌های وی مبنی بر اصل تغییر و بی‌ثباتی در امور مادی، طبیعی و درون و روح انسان و همچنین تفسیر وی از دین را مورد تامل و نقد قرار داده و عقیده وی به تناسخ را نیز نقد نموده است. نویسنده برخی از تناقض‌های موجود در گفتار و رفتار دلایی را در مورد تحمل رنج به رسیدن به شادی و شادمانگی را بیان کرده و دیدگاه‌های وی در این زمینه را با توجه به کتاب‌های وی و همچنین استقبال غربی‌ها از افکار او را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

پدیدآورندگان

حمزه شریفی‌دوست

نویسندگان

حمزه شریفی‌دوست

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی