نذر آقا

خلاصه

پدیدآورندگان

هاشم کرونی

شاعران

هاشم کرونی

مهرنوش دشتی‌زاده

تصویرگران

مهرنوش دشتی‌زاده

ناشر ها

نشر زرینه

زرینه