نحوه طراحی پارکینگ‌های خیابانی در گره‌های شهری

۹۷۸۹۶۴۸۴۶۶۹۰۴، ۳۰۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
سازمان شهرداری های کشور
محمد فرخ‌زاد
جابر دانش