نازی و بابا

۹۷۸۶۰۰۶۱۳۹۱۳۵، ۱۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، خشتی
زرینه
طیبه نیکو
مهرنوش دشتی‌زاده