نازی و بابا

خلاصه

کتاب مصوّر حاضر، هفتمین جلد از مجموعة «قاب‌های آسمانی»، حاوی داستانی تخیلی با رویکردی فرهنگی است که برای کودکان گروه سنی الف و (ب) به نگارش در آمده است. در داستان آمده است: گلی قصد دارد به همراه دوستانش ریحانه و لیلا، تولد نازی، عروسکش، را جشن بگیرند. همه چیز برای جشن تولّد آماده است و آنها جشن خود را در کوچه آغاز می‌کنند، امّا با پرتاب توپ پسر بچّه‌ها جشن خراب می‌شود. یک‌دفعه چشم گلی به پدرش می‌افتد که با عصای زیربغل، به طرف آنها می‌آید. پدر گلی یک پایش را در جنگ از دست داده است. او به بچّه‌ها قول می‌دهد آنها را به پارک ببرد و برایشان بستنی بخرد. گلی یاد پوتین‌های پدرش می‌افتد که از این به بعد فقط باید یک لنگه‌اش را واکس بزند.

پدیدآورندگان

طیبه نیکو

نویسندگان

طیبه نیکو

مهرنوش دشتی‌زاده

تصویرگران

مهرنوش دشتی‌زاده

ناشر ها

نشر زرینه

زرینه