منزلهای عجیب: مجموعه داستان‌های کوتاه کارگاه داستان‌نویسی حوزه هنری آذربایجان شرقی

خلاصه

کتاب حاضر، حاوی 21 داستان کوتاه از اعضای کارگاه داستان‌نویسی حوزه هنری آذربایجان شرقی است. این داستان‌ها با عنوان‌هایی چون «برف، زخم»؛ «خانم سارا» و «مردی که ذوب شد» در موضوع‌ها و سبک‌های مختلف تحریر شده‌اند. در داستان کوتاه «منزل‌های عجیب» به قلم «بابک محمدزاده» می‌خوانید: پسری عاشق در شهر دلباخته‌اش به دنبال او می‌گردد، اما او را نمی‌یابد. به همین دلیل به شهری دیگر می‌رود تا او را فراموش کند. سال‌ها ماندن در آن شهر و پرداختن به امور روزانه، پسر را در رسیدن به هدفش یاری می‌کند و او بالاخره موفق به این کار می‌شود.

پدیدآورندگان

جواد کریم‌نژاد

ویراستاران

جواد کریم‌نژاد

صمد رحمانی

اهتمام‌کننده

صمد رحمانی

ناشر ها

نشر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی

حوزه هنری استان آذربایجان شرقی