مناسب‌سازی محیط شهری برای نابینایان و کم‌بینایان

۹۷۸۶۰۰۵۰۸۰۲۹۲، ۸۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
آیندگان
نوید سعیدی‌رضوانی
حمیدرضا دانش‌پور