مناجات و گفتار پیر هرات

۹۷۸۹۶۴۳۸۰۳۶۵۰، ۳۵۰ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، گالینگور، وزیری
نشر ثالث
عبدالله انصاری
فرید مرادی
محمد آصف‌فکرت