من خلق شدم که در تفکر باشم (مجموعه رباعیات)

خلاصه

پدیدآورندگان

وحید زندی‌فخر

شاعران

وحید زندی‌فخر

ناشر ها

نشر طراوت

طراوت