مقدمه‌ای بر هندسه فرکتالی

خلاصه

پدیدآورندگان

احمد روزی‌طلب

نویسندگان

احمد روزی‌طلب

ناشر ها

نشر تخت جمشید

تخت جمشید

نشر قشقایی

قشقایی