مقدمه‌ای بر هندسه فرکتالی

۹۷۸۶۰۰۵۴۵۷۵۰۶، ۲۰۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
تخت جمشید
قشقایی
احمد روزی‌طلب