مقالات تقی‌زاده: تقی‌زاده در مجلس: نطق‌های مجلس شورا (دوره‌های هفتم، هشتم و نهم)

 عکس روی جلد کتاب مقالات تقی‌زاده: تقی‌زاده در مجلس: نطق‌های مجلس شورا (دوره‌های هفتم، هشتم و نهم)

خلاصه

پدیدآورندگان

مصطفی نوری

اهتمام‌کننده

مصطفی نوری

رضا آذری‌شهرضایی

اهتمام‌کننده

رضا آذری‌شهرضایی

ایرج افشار

ناظرها

ایرج افشار

ناشر ها

نشر توس

توس