مقالات برتر اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت

۹۷۸۶۰۰۵۶۷۴۷۸۱، ۱۰۳۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، گالینگور، وزیری
کتاب حاضر، مشتمل بر 35 مقالة برگزیدة اولین همایش ملی «دانشجو، نظم و امنیت» است. موضوع بیش‌ترمقاله‌های ارائه شده در این همایش پیرامون نقش دانشجو در حفظ نظم و امنیت جامعه، مبارزه با جنگ نرم و فعالیت‌های سیاسی دانشجویان است. ...
نویسنده