مقالات برتر اولین همایش ملی دانشجو، نظم و امنیت

خلاصه

کتاب حاضر، مشتمل بر 35 مقالة برگزیدة اولین همایش ملی «دانشجو، نظم و امنیت» است. موضوع بیش‌ترمقاله‌های ارائه شده در این همایش پیرامون نقش دانشجو در حفظ نظم و امنیت جامعه، مبارزه با جنگ نرم و فعالیت‌های سیاسی دانشجویان است. از جمله مقالات مندرج در کتاب، می‌توان این موارد را برشمرد: «دانشجو، جنگ نرم، بصیرت دینی/ دکتر میرزاعباس مهدوی‌فر»؛ «پیش‌نیازهای تعمیق فرهنگ دینی با نگاهی به عفاف/ دکتر عباسعلی حیدری»؛ «نقش دانشگاه در برقراری امنیت پایدار با تکیه بر نظریة سرمایة اجتماعی/ سرهنگ پاسدار اکبر صحرایی»؛ «نقش و تأثیر نهادهای دانشجویی در نظم و امنیت اجتماعی/ جواد جهانشیری»؛ «دانشجو، جنگ نرم و امنیت ملی/ محسن فتح‌تبار فیروزجانی»؛ «قرآن، امنیت و عفاف/ سهیلا شهبازی» و «دانشجو، جنگ نرم، بصیرت دینی/ ستوان یکم هادی رفیعی».

پدیدآورندگان

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده