معنویت لیبرال

خلاصه

بررسی و نقد «تئوری عقلانیت و معنویت» است که در خلال آن ابهام و بی‌یقینی، محور هم‌نشینی عقلانیت و معنویت معرفی گردیده است. هدف نگارنده آسیب‌شناسی «معرفت دینی» در قلمرو معنویت است که ضمن بررسی اندیشه‌های «مصطفی ملکیان» تدوین یافته است. وی دین اسلام را دارای سه قرائت اساسی دانسته و با بیان ویژگی‌های هریک، آن‌ها را از هم متمایز دانسته است. اسلام بنیادگرا، سنت‌گرا و تجددگرا لیبرال که البته مدل مطلوب او سومین مدل مطرح شده می‌باشد. این اسلام با تاکید بر لیبرالیسم الهیاتی، اعتقادات را قشر معنویت دانسته و خواستار دست‌یابی به این معنویت است.

پدیدآورندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

نویسندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی