مطلع انوار: فلسفه و عرفان، هیئت و نجوم، ادبیات

خلاصه

کتاب حاضر، پنجمین جلد از مجموعة چهارده جلدی «مطلع الانوار» است که حاوی مقاله‌ها و خطابه‌های «سیدمحمدحسین حسینی طهرانی» پیرامون دیدگاه اسلام دربارة فلسفه، عرفان، هیئت و نجوم و ادبیات است. از جمله مباحث مندرج در کتاب، می‌توان به این موارد اشاره کرد: «رسالة حکمای اسلام»؛ «نقد و بررسی بر ادلة منکرین حجیت عقل و برهان صدیقین»؛ «مطالب متنوع فلسفی»؛ «علوم غریبه و جداول و ادبیات عرب».

پدیدآورندگان

سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی

نویسندگان

سیدمحمدحسین حسینی‌طهرانی

ناشر ها

نشر مکتب وحی

مکتب وحی