مطالعه انتقادی عرفان سرخ‌پوستی

خلاصه

بررسی و نقد «عرفان سرخ‌پوستی» مطرح‌شده از سوی «کارلوس کاستاندا» است. عرفان ساحری، جادوگری، آیین «شمنیسم»، ناوالیسم، درمان‌گری، عرفان عقاب و... از جمله نام‌های این عرفان است. کاستاندا دانشجوی جوانی در رشته مردم‌شناسی بود که در اثر آشنایی با پیرمرد کشاورزی به نام «دون خوان» به شاگردی او درآمده و در آثار خود به معرفی عرفان وی پرداخت. این عرفان از نوع عرفان‌های طبیعت‌گرا است؛ به این معنی که متعلق شهود در آن، وحدت روح طبیعت و فنای سالک در نیروی طبیعت و استفاده از نیروهای آن است. از دیدگاه شمنیسم، واقعیت عبارت است از تصوری که ما از واقعیت داریم. جایگاه ویژه و حیاتی ناگوال یا پیر و مرشد، عقل‌ستیزی، جنگ‌جویی، اقتدار و قدرت، کهولت، شکارچی‌گری و جنون اختیاری از جمله ویژگی‌های این عرفان به‌شمار می‌رود.

پدیدآورندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

نویسندگان

حمیدرضا مظاهری‌سیف

ناشر ها

نشر عصر آگاهی

عصر آگاهی