مسیحای ایل

خلاصه

خاطرات معلمان فارس موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده در کتاب حاضر، خاطرات خود را از ایل به نگارش در آورده و زندگی ساده و صمیمی مردان و زنان ایل و قهرمانی‌های ایشان را به همراه نامه‌ها و عکس‌هایی به تصویر کشیده است. «نقدی بر کتاب تیرمردان تا مشایخ»؛ «سفر استاندار فارس و بهمن‌بیگی به مشایخ»؛ «مسیحای ایل»؛ «طبیعت، بهار و کوچ»؛ «چشمة عشق»؛ «اسب و اشک حسرت» و «بودهای نامانده» از عنوان‌های مباحث کتاب هستند. «مسیحای ایل» حاوی شرح زندگی «محمد بهمن‌بیگی» است که قدم‌های بسیاری برای زدودن جهل و نادانی ایل برداشته است.

پدیدآورندگان

نصرالله پارسا

نویسندگان

نصرالله پارسا

ناشر ها

نشر قشقایی

قشقایی

نشر تخت جمشید

تخت جمشید