مسیحای ایل

۹۷۸۹۶۴۲۹۷۶۵۶۰، ۱۸۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
خاطرات معلمان فارس موضوع نوشتار حاضر است. نگارنده در کتاب حاضر، خاطرات خود را از ایل به نگارش در آورده و زندگی ساده و صمیمی مردان و زنان ایل و قهرمانی‌های ایشان را به همراه نامه‌ها و عکس‌هایی به تصویر کشیده است. «نقدی بر ک...
قشقایی
تخت جمشید
نصرالله پارسا