مرجع کامل تکنولوژی جوشکاری

خلاصه

پدیدآورندگان

لاری جفوس

نویسندگان

لاری جفوس

شهرام قلی‌زاده‌میانکوه

مترجمان

شهرام قلی‌زاده‌میانکوه

محمدحسین حلاج

مترجمان

محمدحسین حلاج

امیر خاکزاد

ویراستاران

امیر خاکزاد

ناشر ها

نشر دایره فرهنگ

دایره فرهنگ

نشر طراح

طراح