مجموعه جوشکاری

مرجع کامل تکنولوژی جوشکاری

۹۷۸۶۰۰۹۰۹۰۶۷۹، ۵۶۰ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
دایره فرهنگ
طراح
لاری جفوس
شهرام قلی‌زاده‌میانکوه
محمدحسین حلاج
امیر خاکزاد