مرجع جامع کنکور ایران

فیزیک

جلد ۲
۹۷۸۶۰۰۵۴۵۷۴۰۷، ۲۵۲ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
تخت جمشید
قشقایی
رحمت‌اله بارونی