مرجع اینترنتی گیاهان دارویی

۹۷۸۶۰۰۵۶۷۴۲۶۲، ۲۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
نویسنده
دیوید‌ج. اوون
علی آریاپور