مدیریت طرح‌های عمرانی در شهرداری‌ها

۹۷۸۹۶۴۸۴۶۶۸۹۸، ۲۳۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
سازمان شهرداری های کشور
خشایار کاشانی‌جو