محرم عشق "2": چکیده مقالات برگزیده‌ی دومین همایش کشوری "محرم عشق" گرامی‌داشت مقام علمی، فقهی و فلسفی علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره) اول و دوم اسفند

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، چکیده‌ مقالات برگزیده دومین همایش کشوری «مَحرَم عشق» است. این همایش با هدف نکوداشت مقام علمی، ادبی، فقهی و فلسفی علامه طباطبایی برگزار شده است. کتاب دربردارندة ده فصل است و در هر فصل چکیدة کوتاهی از مقالات مرتبط با موضوع همایش آمده است. از جمله موضوعاتی که در مقالات به آنها پرداخته شده است می‌توان به این موارد اشاره کرد: «روش علامه طباطبایی در تربیت شاگردان»، «روش‌های تفسیری علامه»، «صورخیال در آثار او»، «علامه طباطبایی و هویت ملی» و «جایگاه زبان و ادبیات فارسی نزد علامه طباطبایی». کتاب با هدف شناساندن شخصیت علمی و اخلاقی این عالم دینی و ترویج فرهنگ دین‌پژوهی نگاشته شده است.

پدیدآورندگان

محمدعلی سلیمانی

اهتمام‌کننده

محمدعلی سلیمانی

ناشر ها

نشر انجمن علمی‌ آموزشی‌ معلمان‌ ادبیات ‌فارسی استان آذربایجان شرقی

انجمن علمی‌ آموزشی‌ معلمان‌ ادبیات ‌فارسی استان آذربایجان شرقی