محرم عشق "۲"

چکیده مقالات برگزیده‌ی دومین همایش کشوری "محرم عشق" گرامی‌داشت مقام علمی، فقهی و فلسفی علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره) اول و دوم اسفند

۹۷۸۹۶۴۰۴۶۷۳۳۶، ۱۲۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
انجمن علمی‌ آموزشی‌ معلمان‌ ادبیات ‌فارسی استان آذربایجان شرقی
محمدعلی سلیمانی