مجموعه مقالات همایش دانش‌آموزی اصلاح الگوی مصرف

خلاصه

کتاب حاضر، حاوی برگزیده مقاله‌های دانش‌آموزی اصلاح الگوی مصرف 1388، بروجرد است. «اصلاح الگوی مصرف برق»؛ «اصلاح الگوی مصرف در مدیریت زمان»؛ «مخابرات و سرویس‌های آن در حوزة شهری»؛ «اصلاح الگوی مصرف در حوزة آب» و «انرژی گاز در حوزة خانگی» از عنوان موضوعی مقاله‌های ارائه شده در کتاب هستند.

پدیدآورندگان

آموزش‌وپرورش‌شهرستان‌بروجرد

نویسندگان

آموزش‌وپرورش‌شهرستان‌بروجرد

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده