مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی - پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی

خلاصه

کتاب حاضر، حاوی برگزیده مقاله‌های دومین همایش پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی اراک، 1388 است که در آنها تجلی اخلاق امام رضا(ع) در اجتماع و جنبة کاربردی آن در جامعة امروزی بررسی شده و جلوه‌هایی از سیرة آن حضرت که مورد نیاز زندگی فردی و به ویژه اجتماعی است، بیان شده است. «آداب تلاوت و اهمیت قرآن در اندیشه و عمل امام رضا(ع)»؛ «خانواده و آموزه‌های رضوی»؛ «روش‌های تربیتی امام رضا(ع)» و «آداب و اخلاق رضوی در تاریخ بیهقی» از عنوان‌های موضوعی مقاله‌های مندرج در این کتاب هستند.

پدیدآورندگان

عاطفه مرادبیگی‌هزاوه

ویراستاران

عاطفه مرادبیگی‌هزاوه

علیرضا حاجی‌علی‌بیگی

تدوین‌گران

علیرضا حاجی‌علی‌بیگی

ناشر ها

نشر نویسنده

نویسنده