مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی - پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی

۹۷۸۶۰۰۵۶۷۴۳۴۷، ۲۹۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
کتاب حاضر، حاوی برگزیده مقاله‌های دومین همایش پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی اراک، 1388 است که در آنها تجلی اخلاق امام رضا(ع) در اجتماع و جنبة کاربردی آن در جامعة امروزی بررسی شده و جلوه‌هایی از سیرة آن حضرت که مورد نیاز ز...
نویسنده
عاطفه مرادبیگی‌هزاوه
علیرضا حاجی‌علی‌بیگی