مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات

مشتمل بر ۱- متن کامل قوانین و مقررات، ۲- آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، ۳- آراء محاکم دادگستری، ...

۹۷۸۶۰۰۵۳۱۰۴۴۳، ۲۲۴ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، جیبی
خرسندی
شهرام سلطانی‌لرگانی
امیررضا سادات‌باریکانی