مجموعه غزل

صدف‌های بی‌ساحل

۹۷۸۶۰۰۹۲۰۶۹۰۲، ۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
زانا
طیبه حسنی