مجموعه غزل در آستانه‌ی خورشید

۹۷۸۶۰۰۹۱۷۴۶۶۹، ۹۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رقعی
زانا
نبی احمدی