مجموعه سوال‌های آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph.D) روابط بین‌الملل

۹۷۸۹۶۴۲۰۳۲۳۹۶، ۲۸۶ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، رحلی
پردازش
محسن قراچه‌زاده
مصطفی نورعلی