مجموعه جامع آموزش مهندسی مدیریت (سوال محور)

۹۷۸۹۶۴۲۵۲۹۱۷۹، ۸۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
موسسه سنجش اندیشه رسا
قاسم حاجی‌قاسمی