مجموع جامع آموزش کامپیوتر سوال‌محور

جلد ۱
۹۷۸۹۶۴۲۵۲۹۱۴۸، ۱۰۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ،
موسسه سنجش اندیشه رسا
سیدشهاب‌الدین میرعابدینی
قاسم حاجی‌قاسمی