مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

۹۷۸۶۰۰۱۱۱۱۹۴۵، ۲۶۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
مبانی مبحث «مدیریت انرژی در ساختمان» است که با روی‌کردی کاربردی و به دور از ارایه فرمول‌های پیچیده به بررسی این موضوع در بخش‌های مختلف حرارتی، الکتریکی، روشنایی و پوسته ساختمان پرداخته است. توجه ویژه به مهم‌ترین نرم‌افزاره...
ابتکار دانش
گنج عرفان
یاران قلم
قلم مکنون
داود فدایی
آزاده عباسی
فرزاد رحیمی
محمد اسلامی