مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

خلاصه

مبانی مبحث «مدیریت انرژی در ساختمان» است که با روی‌کردی کاربردی و به دور از ارایه فرمول‌های پیچیده به بررسی این موضوع در بخش‌های مختلف حرارتی، الکتریکی، روشنایی و پوسته ساختمان پرداخته است. توجه ویژه به مهم‌ترین نرم‌افزارهای متداول کاربردی مورد استفاده در مدیریت مصرف انرژی و آشنایی علاقه‌مندان به این موضوع از ویژگی‌های این اثر به شمار می‌آید. در انتها نیز خلاصه‌ای از مباحث با بررسی شناسنامه انرژی ساختمان و ارایه نمونه‌هایی از آن بیان شده است.ممیزی انرژی در ساختمان و مروری بر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، از جمله مباحث دیگری هستند که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌‌اند.

پدیدآورندگان

داود فدایی

تدوین‌گران

داود فدایی

آزاده عباسی

تدوین‌گران

آزاده عباسی

فرزاد رحیمی

تدوین‌گران

فرزاد رحیمی

محمد اسلامی

تدوین‌گران

محمد اسلامی

ناشر ها

نشر ابتکار دانش

ابتکار دانش

نشر گنج عرفان

گنج عرفان

نشر یاران قلم

یاران قلم

نشر قلم مکنون

قلم مکنون