مبانی و روش‌های جهاد نرم: عملیات ابلاغ و القا از طراحی تا اجرا

خلاصه

بررسی و تبیین مبانی و روش‌های «جنگ نرم» است. نگارنده نقشه جامع این جهاد را شامل طرح و برنامه و مدیریت، پژوهش و تولید محتوا، بروزات اجتماعی و تاثیرگذاری و نهایتا تربیت افسران جهاد نرم دانسته و در این اثر، توجه خود را به دو مورد اخیر معطوف نموده است. وی در این راستا علاوه بر اشاره به عناصر القای مفاهیم صحیح در جامعه، به قالب‌ها و ابزارهایی مانند بیان، حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن نیز پرداخته و به موضوع مخاطب‌شناسی نیز توجه نموده است. جهاد نرم اصطلاحی است که حداقل سه بار معنایی را در خود دارد: قداستی از مفهوم ارزشی جهاد برداشت می‌شود، سعی بلیغ و هدف‌دار در دو قالب تهاجم و دفاع و ماهیت القایی و نرم آن.

پدیدآورندگان

احمدرضا اخوت

نویسندگان

احمدرضا اخوت

کاظم حاجی‌رجبعلی

نویسندگان

کاظم حاجی‌رجبعلی

ناشر ها

نشر کتاب فردا

کتاب فردا