مبانی و روش‌های جهاد نرم

عملیات ابلاغ و القا از طراحی تا اجرا

۹۷۸۶۰۰۹۲۱۹۹۵۷، ۳۶۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
کتاب فردا
احمدرضا اخوت
کاظم حاجی‌رجبعلی