مبانی و روش‌های جهاد نرم

عملیات ابلاغ و القا از طراحی تا اجرا

۳۶۸ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
کتاب فردا
احمدرضا اخوت
کاظم حاجی‌رجبعلی