گنجینه آموزش نقاشی روی پارچه و ظروف 5: کاملترین و جدیدترین تکنیک‌های پیشرفته روی انواع پارچه و ظرف همراه با عکسهای عملی، آموزش و الگوی طرحها

خلاصه

پدیدآورندگان

ناهید عبادیان

نویسندگان

ناهید عبادیان

ناشر ها

نشر قلم نوین

قلم نوین