گلچینی از لطیفه‌های بامزه

خلاصه

پدیدآورندگان

مریم طهرانی‌فرد

نویسندگان

مریم طهرانی‌فرد

ناشر ها

نشر تولی

تولی