گام به گام آموزش هیدرولیک و پنوماتیک مقدماتی درس، مثال، حل (متریک و اینچی)

خلاصه

پدیدآورندگان

جیمز جانسون

نویسندگان

جیمز جانسون

اکبر شیرخورشیدیان

مترجمان

اکبر شیرخورشیدیان

حمید رهروان

ویراستاران

حمید رهروان

ناشر ها

نشر طراح

طراح