قوشلارا داش آتان اوغلان

خلاصه

پدیدآورندگان

راضیه کاظمی‌کرانی

شاعران

راضیه کاظمی‌کرانی

عابدین کاظمی‌کرانی

نقاشان

عابدین کاظمی‌کرانی

ناشر ها

نشر قشقایی

قشقایی

نشر تخت جمشید

تخت جمشید