قوانین و مقررات اداری و استخدامی در شهرداری

۱۹۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
راه دان
عبدالرضا عباس‌زاده
جواد رجب‌زاده
حسین احمدی
تهمینه فتح‌اللهی