قوانین و مقررات اداری و استخدامی در شهرداری

خلاصه

پدیدآورندگان

عبدالرضا عباس‌زاده

نویسندگان

عبدالرضا عباس‌زاده

جواد رجب‌زاده

نویسندگان

جواد رجب‌زاده

حسین احمدی

نویسندگان

حسین احمدی

تهمینه فتح‌اللهی

ویراستاران

تهمینه فتح‌اللهی

ناشر ها

نشر راه دان

راه دان